Skal vi ringe til dem

Vær sikker på at du ved....

hvor husets hovedventiler findes, og at de er nemme at betjene
"husk at dreje dine ventiler hver 6 måned, så de ikke gror fast" så hvis en rørsprængning opstår kan du let lukke for vandet og undgå så megen skade som muligt.

Gå dine rør efter for....

"brune pletter & sort fugt hvis der er isolering på rørerne" der er tegn på at røret er tæret (bemærk at tæringen er meget større inde i røret, hvorfor røret vil tilstoppe) og du bør straks få Vvs manden til at udbedre det......der er mange af den slags skader bla. på grund af installations fejl med sammenblanding af forskellige typer af rør. 

Hvis fugerne i dit badeværelse....

har sorte pletter, er de angrebet af skimmelsvamp. Du kan blive syg af skimmelsvampe, så det er vigtigt at fjerne dem med klorin eller rodalon.
For at undgå disse sorte pletter bør du tørre fliserne af, hver gang du har været i bad og i det hele taget sørge for god ventilation på badeværelset da disse skimmelsvampe kun kan vokse i boligen hvis der er fugtigt.

Vand er dyrebart, så sørg for....

at få repareret defekte haner eller toiletter. Det koster dyrt hvis hanen drypper eller toilettet løber.

For at spare på varmen bør du....

stille dine radiatortermostater på det samme tal "f.eks. 3 der er ca. 20gr." og ønsker du en højere eller lavere temperatur i andre rum "f.eks. 4 i badeværelset eller 2 i soveværelset som er henholdsvis ca. 23 & 17gr. bør du holde døren til disse rum lukket.

Sørg for at alle radiatorer....

"trækker samme læs" derved udnyttes energien bedst. Hvis en radiator er åben medens 2 andre er lukkede skal den ene yde alt for meget for at kunne opvarme for alle 3.
Radiatorer bør aldrig tildækkes eller skærmes af med møbler, gardiner eller lign. Det koster ekstra varme og af samme grund skal du heller ikke bruge radiatoren som tørrestativ.
Du bør ikke lade enkelte rum stå helt uden varme, det kan give problemer med fugt og samtidig vanskeliggøre opvarmning i de tilstødende rum.
Vælger du at skrue ned for varmen når du ikke er hjemme, må der ikke skrues for langt ned. Hvis vægge, møbler m.m. er blevet kolde, Koster det ekstra energi at opnå normal temperatur.

Sommerluk dit Fjernvarmeanlæg og du sparer....

op til 5% af dit varmeforbrug.....(selv om du sommerlukker dit anlæg vil du stadig have Varmt vand) Sådan gør du- efter 15 maj, når du ikke længere har brug for varmen fra dine radiatorer bør du lukke "sommerventilen" se efter en mærkat på en ventil inde i fjernvarmeveksleren og luk den ved at dreje den en kvart omgang til højre, så den står på tværs af røret. Samtidig slukkes der for cirkulationspumpen.
Tænd for dit fjernvarmeanlæg ved at gøre det modsatte- 
når du i løbet af september måned, igen har brug for varme.

Ved påfyldning af vand på varmeanlægget....

bør du først slukke for cirkulationspumpen, (sluk evt. for hele kedlen/anlægget) og så påfylde vand til 1-1,5 bar hvorefter radiatorerne bør udluftes på den lille luftskrue til der kommer vand "efterfyld evt. mere vand". Herefter genstartes pumpen eller gas/olie kedlen/fjernvarme anlægget og du burde have varme igen.            Copyright © 2012 >